aurora data recovery
Vi räddar din data
  

aurora data recovery
+46-8-792 22 40
  

Data Recovery Beställning - Konsument

(EJ Företagare)VIKTIGT Är du berättigad till prisreduktion för privat hemanvändning ?Personuppgifter


Namn & Adress


 Ditt Namn


 Personnummer


 Telefonnummer


 Adress 1


 Adress 2


 Postnummer


 Ort


 Land


 E-postadress


 Mobil


 * Fält med röda ramar måste fyllas i.
Hårddiskegenskaper - Frivillig Info Hårddiskmärke


 Operativsystem


 Modell nr.


 Antal Hårddiskar


 Lagringskapacitet


 Har hårddisken öppnats?
 Nej        Ja  


 

Händelseförlopp och övrig information


Beskriv exakt vad som har hänt med hårddisken


Vilken information ska prioriteras ?


Har någon annan recovery åtgärd gjorts
innan hårddisken skickades till oss ?


Anteckning gällande särskilda överenskommelser om debitering, budgetramar eller dylikt

Åter till föregående sida   |   Vidare till följande sida


Prioritet och arbetsinsats


  VILKEN ARBETSINSATS ÖNSKAR NI?  
Jag godkänner att Data Recovery arbetet inleds med förutsättning att arbetet ligger inom kostnadsrama "B" per enhet. Pris finns angivna på föregående länk.   (Normalval)

Jag önskar att ni begränsar er insats till en timmars arbete i renrum* och därefter kontaktar mig med ett prognos.
Kom ihåg att en klonavgift tillkommer för varje hårddisk i en RAID.
  (Mest för försäkringsärende)


  VILKEN PRIORITET ÖNSKAR NI?  
Normal Prioritering, tur och ordnings regel.    (09:00 - 17:00) veckodagar.

Brådskande, arbete påbörjas direkt efter inleverans. (tillägg)
   (09:00 - 17:00) veckodagar.

Högsta Prioritet, arbete genomförs mellan 09:00-23:00 varje dag, året runt. (tillägg)
   (09:00 - 23:00) alla dagar.


*Minimum tidsdebitering för data recovery arbete är en timme.

 
Åter till föregående sida Vidare till följande sida

Följande inleveransalternativ finns tillgängliga för våra kunder:

  • Personlig 'DROP-IN' service. Välkommen in 09:00 till 17:00
  • Postens 'FÖRETAGSPAKET' (TIPS: Även privatpersoner kan skicka med företagspaket)
  • Leverans med auktoriserad BUD-FIRMA (mycket lämpligt vid brådskande ärende)
Aurora tar informationssäkerhet på stort allvar. Således av både praktiska och säkerhetsskäl, tar vi ENDAST emot föremål för Data Recovery efter att denna blankett är insänd till oss.


Jag har läst informationen, försäljningsvillkor och prislistan  
Hårddisken används ENDAST för lagring av privat och icke affärsmässig data. Således begär jag kostnadsreduktion
Auroras leveransadress för kraschade hårddiskar
Åter till föregående sida   |     |   Skriva ut en egen kopia