aurora data recovery
Vi räddar din data
  

aurora data recovery
+46-8-792 22 40
  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Datarekonstruktion

från en Kraschad eller Trasig Hårddisk

Stockholm, Göteborg, Malmö och Resten av EuropaAuroras VD och grundare har över 33 års erfarenhet av datarekonstruktion !  Vad kan Data Recovery Arbete kosta?

Tiden det tar och därmed kostnaden varierar mycket från fall till fall. Vi tillämpar ej fasta kostnader för | datarekonstruktion från en kraschad hårddisk | eftersom varje uppdrag är unikt, men vi har låga priser i förhållande till vår tunga investering i personal och utrustning.


Prisexemplen ovan är en bra kostnadsindikation baserad på över 33 års verksamhet inom datarekonstruktion.

Den Totalkostnad för dataräddning påverkas alltid av ett flertal faktorer:
 1. Felaktig hantering av hårddisken EFTER den initiala kraschen
 2. Skadans omfattning och karaktär
 3. Lagringskapacitet och datamängd på själva disken
 4. Oväntat problem med filsystemet, firmware och dylikt
 5. Tidsförbrukning för kopiering av data som har räddats
 6. Eventuellt behov av reservdelar eller "donator" hårddisk
Har du företagsdata på hårddisken (eller annat lagringsmedia) klickar du på Företag - prisexempel.  Brukar vi lyckas med Data Recovery ?
Vi har i de flesta fall lyckats hjälpa våra klienter att återskapa förlorad data eller förlorade filer från skadade eller kraschade hårddiskar. Många av dessa hårddiskar har bedömts som hopplösa av klienternas egen IT-avdelning, men hos Aurora Data Recovery finns det alltid hopp!

Var medveten om att när en allvarlig | Hårddiskkrasch | eller överskrivning av data inträffat, är det mycket sannolikt att ett antal filer kan vara skadade eller till och med helt förstörda. Antalet oläsbara filer varierar, beroende på skadans omfattning på mediaytan eller den mängd ny data som har överskrivit det ursprungliga data.
  Hur snabbt kan vi påbörja datarekonstruktion ?

Data Recovery STATUS: NORMAL

 • Hanterar vi din hårddisk i tur och ordning (detta innebär oftast 2-3 dagars väntetid innan datarekonstruktion påbörjas).
 • Enklare insatser som till exempel återskapning av raderade dokument, utförs oftast samma dag.
 • För en mer exakt tidsangivelse kan du ringa Aurora mellan 09:00-17:00 på nummer +46-8-792 22 40

Data Recovery STATUS: BRÅDSKANDE

 • Prioriterar vi din hårddisk före andra under vanlig arbetstid, vardagar 09:00-17:00.
 • Påbörjar vi insatsen för att säkerställa och återskapa data inom en timme efter det att hårddisken anlänt till oss.

Data Recovery STATUS: HÖGSTA PRIORITET

 • Förbereder vi för | datarekonstruktion | innan den icke fungerande hårddisken har anlänt till Aurora.
 • Faställar vi den exakta tekniska identiteten av din hårddisk och förbereder vid behov en "donatorhårddisk".
 • Påbörjar vi insatsen för att återskapa data utan dröjsmål så fort hårddisken anländer till oss.
 • Fortsätter vi dataräddning utöver vanlig arbetstid och även under helger.  Övriga Data Recovery frågor & svar

Om du fortfarande har obesvarade frågor efter att du läst ovanstående information, kan du ofta hitta svar på följande sida:


Under kontorstid, vardagar 09:00-17:00, besvarar vi mer än gärna era frågor och funderingar. Kontakta oss via telefon på +46-8-792 22 40.

Auroras ingenjörer ger alltid prioritet till pågående datarecovery arbete framför tidskrävande brevväxling. Med så många pågående projekt måste vi fokusera all våra tecknologiska resurser på att återskapa våra klienters värdefulla data och begränsa den tid det tar för att besvara e-post.

Därför är vi mycket tacksamma om du som kund, begränsar dina frågor till korta telefonsamtal som vanligtvis kan besvaras inom några minuter.

Aurora utför även | Datadestruktion | ring för mera information.
Det säger sig själv att om du vill ha den bästa förutsättningen för att rädda data från en RAID eller hårddiskkrasch
så bör du överväga att kontakta det företag som har mest erfarenhet av data recovery. AURORA HAR ÖVER 33 år i Sverige !