aurora data recovery
Vi räddar din data
  

aurora data recovery
+46-8-792 22 40
  

Återskapa Data | Återskapa Filer

Stockholm, Göteborg, Malmö och resten av Europa !


Återskapa Data från hårddisk hos Aurora • Har du förlorat filer, data, mappar eller dokument? Aurora återskapar data från alla OS (Windows, Mac, Linux m.m) dagligen.
 • Behöver du återskapa hårddisk, data eller en partition som oavsiktligt har raderats från en extern eller intern hårddisk?
 • Behöver du hjälp med att återskapa raderade bilder eller rädda viktig och värdefull data?
 • Har du formaterat en hårddisk av misstag och behöver återskapa data och bilder?
 • Vill du återskapa data från en kraschad hårddisk?
 • Data från en felaktig hårddisk kan ibland delvis eller helt återskapas så länge diskens plattor inte är helt förstörda. Aurora kan återskapa data från skadade eller kraschade hårddiskar, till betydande kostnad, genom att öppna enheten i ett renrum och använda lämplig utrustning för att läsa data direkt från skivorna.

  Om elektroniken har sviktat är det ibland möjligt att byta ut elektronikkortet, men ofta har nominellt exakt samma modell som tillverkats vid olika tidpunkter olika kretskort som är inkompatibla. Dessutom innehåller elektronikkort av moderna enheter vanligtvis enhetsspecifik data som krävs för att komma åt sina systemområden, så den relaterade komponenten behöver antingen omprogrammeras (om möjligt) eller upplösas och överföras mellan två elektronikkort.
Återskapa Filer och Data


En mycket alvarlig hårddiskkrasch

Begreppet ”dataåterskapning” eller ”återskapa data” betyder att använda sig av tekniken som hjälper att återställa data (mappar, filer, dokument eller bilder) efter en dataförlust.

Orsaker till dataförluster och till att återskapa data:

Avsiktliga handlingar:

 • Avsiktlig borttagning av en datafil eller ett program

Oavsiktliga handlingar:

 • Oavsiktlig bortagning av en fil, dokument eller program
 • Administrationsmisstag, så kallade mänskliga fel (formatering av en hårddisk som förfarande är i aktivt bruk)

Feltillstånd:

 • Strömavbrott, som gör att data från volatila minnen inte sparas till permanenta minnen
 • Hårdvarufel (Hårddiskkrasch)
 • Mjukvarufel (Programvara som gör det lätt att utföra oåterkalleliga kommandon av misstag som förstör data helt eller delvis)
 • Datakorruption (filsystems- eller databaskorruption)

Katastrofer:

 • Eldskador, översvämningar, vattenskador m.m.

Brottslighet:

 • Stöld, dataintrång, sabotage, datorvirus eller andra sabotageprogram med flera.

Auroras erfarenhet inom dataåterskapning visar att hårdvarufel och mänskliga misstag är de vanligaste orsakerna bakom dataförluster.


Hur återskapar man en hårddisk?


Så här hanterar Aurora data recovery en hårddiskkrasch i vårat renrum

Aurora är ett professionellt data recovery företag med över 33 års erfarenhet av att återskapa hårddisk eller återskapa filer, partitioner från trasiga hårddiskar.

Aurora har mycket avancerade laboratorielokaler för datarekonstruktion och hårddiskräddning.
Dessa inkluderar ESD skydat renrum med två ISO-5 arbetsplatser.

Auroras data recovery team är högutbildade experter inom att återskapa hårddisk ( återskapa dokument / fil ) och anlitas idag av många välkända företag i Sverige och övriga Europa.

Aurora är bemannat 7 dagar i veckan och erbjuder kunder rådgivning och assistans samt dataåterställningstjänster mellan 09:00 - 23:00, varje dag, året runt.

Varje dag hämtar budföretag skadade hårddiskar från företag i Stockholm, Malmö och Göteborg


Remember: If we can't recover your hard drive data – Its unlikely that anyone can!


Personal at Aurora Data Recovery

Aurora Data Recovery är experter på att återskapa raderad data och förlorad information.Vi återskapa data från alla trasiga hårddiskar, oavsett hårddisktillverkare. IBM Hitachi, Toshiba, Western Digital, Samsung, Quantum, Fujitsu, Seagate, LaCie och Maxtor med flera

RAID, IBM, Hitachi, Toshiba, Western Digital, Samsung, Quantum, Fujitsu, Seagate, Lenovo och Maxtor